top of page

Comori în ale mângâierii

 

Este posibil să crezi că Biblia este o carte prăfuită, veche și irelevantă, însă aici la Saffires credem că aceasta este mult mai mult decât atât. Credem că Biblia este scrisoarea de dragoste a lui Dumnezeu către noi. Iată câteva mesaje minunate pe care aceasta ni le spune, mesaje ce pot, de asemenea, să îți aducă și ție mângâiere atunci când lucrurile nu merg prea bine. 

nu te teme, căci Eu sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău; Eu te întăresc, tot Eu îţi vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta Mea biruitoare.

                  Isaia 41:10

Şi aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El Însuşi îngrijeşte de voi.

I Petru 5:7

Dumnezeul cel veşnic, Domnul, a făcut marginile pământului. El nu oboseşte, nici nu osteneşte; priceperea Lui nu poate fi pătrunsă.​

El dă tărie celui obosit şi măreşte puterea celui ce cade în leşin.

Flăcăii obosesc şi ostenesc, chiar tinerii se clatină, dar cei ce se încred în Domnul îşi înnoiesc puterea; ei zboară ca vulturii; aleargă, şi nu obosesc, umblă, şi nu ostenesc.

Isaia 40:28-31

Domnul este Păstorul meu: nu voi duce lipsă de nimic.

​El mă paşte în păşuni verzi şi mă duce la ape de odihnă;

​îmi înviorează sufletul şi mă povăţuieşte pe cărări drepte din pricina Numelui Său.

​Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morţii, nu mă tem de niciun rău, căci Tu eşti cu mine. Toiagul şi nuiaua Ta mă mângâie.

Tu îmi întinzi masa în faţa potrivnicilor mei, îmi ungi capul cu untdelemn şi paharul meu este plin de dă peste el.

Da, fericirea şi îndurarea mă vor însoţi în toate zilele vieţii mele şi voi locui în Casa Domnului până la sfârşitul zilelor mele.

 

Psalmul 23

Domnul este aproape de cei cu inima înfrântă şi mântuieşte pe cei cu duhul zdrobit.

 

Psalmul 34:18

Vizionează 'You Say' de Lauren Daigle aici

Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă. Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi† veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre.​ Căci jugul Meu este bun şi sarcina Mea este uşoară.

Matei 11:28-30

 

Ascultă "Just Be Held' de Casting Crowns aici

Încrede-te în Domnul din toată inima ta şi nu te bizui pe înţelepciunea ta! Recunoaşte-L în toate căile tale, şi El îţi va netezi cărările.

Proverbe 3:5-6

El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.

Apocalipsa 21:4

El tămăduieşte pe cei cu inima zdrobită şi le leagă rănile.

Psalmul 147:3

Domnul este Păstorul meu:nu voi duce lipsă de nimic.

​El mă paşte în păşuni verzi şi mă duce la ape de odihnă;​ îmi înviorează sufletul şi mă povăţuieşte pe cărări drepte din pricina Numelui Său.

​Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morţii, nu mă tem de niciun rău, căci Tu eşti cu mine. Toiagul şi nuiaua Ta mă mângâie.​ Tu îmi întinzi masa în faţa potrivnicilor mei, îmi ungi capul cu untdelemn şi paharul meu este plin de dă peste el.​ Da, fericirea şi îndurarea mă vor însoţi în toate zilele vieţii mele şi voi locui în Casa Domnului până la sfârşitul zilelor mele.

                     Psalmul 23

Putem citi în Biblie o relatare despre o femeie care a avut o întâlnire profundă cu Isus.  Acest material ne ajuta să ințelegem experiența acesteia. 

Una dintre primele persoane care L-a văzut pe Isus atunci când a înviat din morți, a fost Maria Magdalena.

Acest cântec este inspirat din acest moment puternic.

bottom of page